PRIMARIA COMUNEI INTORSURA

Judetul Dolj

AGRICULTURA

    Suprafata agricola dupa modul de folosinta dispune de:
  • Suprafata arabila - 2515 ha,
  • Livezi si pepiniere pomicole - 88 ha,
  • Vii si pepiniere viticole - 88 ha,
  • Pasuni - 271 ha.

   Recesamantul general agricol 2002

   Indicator 2002
   Suprafata totala - ha 3133
   Efectivele de animale din gospodariile populatiei, din care:  
   Bovine - capete 224
   Ovine - capete 1041
   Caprine - capete 188
   Porcine - capete 947
   Pasari  - capete 14420
   Cabaline - capete 161
   Familii de albine - numar 120
   Numarul de tractoare in proprietate din gospodariile populatiei - numar 33