PRIMARIA COMUNEI INTORSURA

Judetul Dolj

ANGAJARI > Anunt modificare data Organizare concurs -promovare grad profesional

» Inapoi

Anunt modificare data Organizare concurs -promovare grad profesional

CONSILIUL LOCAL INTORSURA

JUDETUL DOLJ

 

 

ANUNT

 

      Primaria comunei Intorsura, judetul Dolj, organizeaza examen / concurs  pentru promovare în grad profesional a funcţionarilor publici de execuţie in data de 29 mai la compartimentul financiar contabil-casierie

Probele  stabilite pentru examen/concurs sunt:-    29.05.2018, proba scrisă

-          31.05.2018, proba interviu

 Condiţiile generale de participare la concurs  sunt cele prevăzute la art.65,alin 2 din Legea nr.188/1999 republicată , modificată şi completată cu Legea nr.251/2006:

 Condiţii specifice de participare la examen/concurs:

            - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează ;
           - să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
            - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) ), cu modificările şi completările ulterioare

Bibliografia concursului pentru compartimentul financiar contabil - casierie

1.Legea 215/2001 administratia publica locala, modificata,

2.Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,

 3.Legea nr.53/2003 –Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare

4.Legea 7/2004 republicata , privind codul de conduita al functionarilor publici.

5.O.G. 207/2015 privind codul de procedura fiscal

6.Legea 227/2015 privind codul fiscal

7. Constitutia Romaniei

 

 

      Data limita de depunere a dosarelor este 3 mai 2018

 

 

 

 

 

                          PRIMAR                                                                     SECRETAR

                          CIOI MARIN                                     CHENEA OLIVIA  MIHAELA