PRIMARIA COMUNEI INTORSURA

Judetul Dolj

ANUNTURI DE ACHIZITIE

                                                    HOTARARE ANULARE

    Achizitie publira servicii "Consultanta si proiectare pentru Modernizare Drumuri Comunale si Camin Cultural in comuna Intorsura, judetul Dolj"
    Sursa de finanfare: buget local
    Nu a fost publicat un anunt de intentie
    Anuntul de participare cu nr. 41313 a fost publicat in in SEAP in data de 12.01.2008

    Comisia de evaluare numiti prin Dispozitia nr. 106 din data de 5.03.2008 a Primarului comunei Intorsura, compusii din:
    Presedinte:     - Gheorghe Mirela
    Membri:           - Visan Viorel
                           - Sosa Ilie
    Secretar: - Glava Victoria a procedat in data de 10.03.2008 la ora 9.00 la deschiderea ofertelor depuse de urmatorii operatori economici:
  • S.C. CONSLIER CONSTRUCT SRL
  • S.C. ADA & ROBY CONSULTING SRL
    In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor nu a fost respins nici un operator economic.
Preprile citite in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor:

Denumire ofertant
Pretul ofertei, fara TVA Lei
S.C. CONSILIER CONSTRUCT SRL 585.320
S.C. ADA & ROBY CONSULTING SRL 585.430,32

    In urrna verificarii documentelor la dosarul achizitiei publice, comisia de evaluare a constatat:
  • Autoritatea contractanta a transmis in mod asonat valoarea estimata, fara TVA a contractului de servicii, in anuntul de participare in SEAP.
  • Valoarea estimata in lei, fara TVA a contractului de sevicii, depaseste valoarea fondurilor asigurate, necesare in vederea indeplinirii contractului.

    Vizand cele de mai sus, Comisia de evaluare

                                                 Hotaraste


    In conformitate cu art. 209 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, anularea aplicarii procedurii "Iicitatie deschisa", pentru atribuirea contractului de achizitie publica servicii "Consultanta si proiectare pentru Modernizare Drumuri Comunale si Camin Cultural in comuna Intorsura, judetul Dolj".
    Drept pentru care s-a incheiat prezenta Hotarare de anulare a procedurii de atribuire azi, 25.03.2008, la sediul autoritatii contractante.


    COMISIA DE EVALUARE,
    Presedinte: - Gheorghe Mirela
    Membri:       - Visa Viorel
                       -Sosa Ilie
    Secretar: Glava Victoria (fara drept de vot)

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Anunt Detalii Licitatie- teren extravilan
Hotarare anulare achizitie publica Detalii